Beleidsplan ’22 – ’25

Beleidsplan PGH 2022-2025    (<– Klik hier voor het document!)

Beleidsplan 2022 – 2025: In deze bus mag iedereen mee, kom je ook?

Op 28 januari 2018 vierden wij dat de Gereformeerde en Hervormde kerkgemeenschappen uit Dirkshorn en Warmenhuizen samen verder gaan als de Protestantse Gemeente Harenkarspel. Ons thema was toen: De “SAMEN” schikking. Op 4 oktober 2020 vierden we dat we onze nieuwe predikant mochten verwelkomen, ds. André Wingelaar. Zijn thema was “Nog nooit zover gekomen”.

We zijn nu toe aan een vernieuwd beleidsplan voor de komende jaren. Wat houdt kerk zijn voor ons in? Het zijn nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe omstandigheden en nieuwe hulpmiddelen. Daar hebben we op de gemeenteavond van 25 november 2021 intensief over gesproken en getekend: In deze bus mag iedereen mee, kom je ook? Iedereen wordt uitgenodigd in te stappen.

Er is nog veel te doen, te groeien en bloeien, maar we zijn al een heel eind gekomen. Wij hebben op de gemeenteavond van 9 juni 2022 intensief gediscussieerd en dit geactualiseerde beleidsplan omarmd. Ook hebben wij onze gedachten aan het papier toevertrouwd. En wij zullen dat blijven doen. Want het leven en dus ook het samen kerk zijn is nooit af. Dat verbindt ons, geeft moed en inspireert!

In dit beleidsplan doen we een poging om de koers aan te geven voor de komende vier jaren voor onze Protestantse Gemeente Harenkarspel. We willen ons niet verliezen in mooie woorden en niet haalbare plannen, maar zullen proberen richting te geven voor de komende tijd. De geformuleerde missie en visie zijn het uitgangspunt voor het beleidsplan, dit bepaalt de richting.

Op hoofdlijnen verwoorden we wat dit betekent voor ons kerk zijn, ons gemeenteleven. Binnen de kerkenraad en de verschillende commissies zal er concrete uitvoering aan gegeven worden, en dit biedt de mogelijkheid om actief te reageren op wat speelt. We gaan ermee aan de slag en nodigen u van harte uit aan te sluiten!