Beleidsplan 2021 – 2024

Beleidsplan 2021-2024 – De “SAMEN” schikking: nog nooit zover gekomen

Op 28 januari 2018 vierden wij dat de Gereformeerde en Hervormde kerkgemeenschappen uit Dirkshorn en Warmenhuizen samen verder gaan als de Protestantse Gemeente Harenkarspel. Het prachtige bloemstuk dat is afgebeeld op de voorpagina (en gearrangeerd door Elma Sytsma) getuigt daarvan. Het thema van dit bloemstuk was toen: De “SAMEN” schikking. Op 4 oktober 2020 vierden we dat we onze nieuwe predikant mochten verwelkomen, en wel ds. André Wingelaar. Zijn thema was “Nog nooit zover gekomen”.

 

We zijn nu toe aan een heus beleidsplan voor de komende jaren. Dat hadden we nog niet, maar na het zoeken en puzzelen van de laatste jaren is het zover. Wat houdt kerk zijn voor ons in? Het zijn nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe omstandigheden en nieuwe hulpmiddelen. Daar hebben we intensief over gesproken, en daarom de titel van dit beleidsplan, die oud en nieuw verbindt en inspireert tot het verder op pad gaan:

De “SAMEN” schikking: nog nooit zover gekomen.

 

Er is nog veel te doen, te groeien en bloeien, maar we zijn onder leiding van onze voorzitter Laura Sytsma al een heel eind gekomen. Wij hebben intensief gediscussieerd en onze eerste beelden aan het papier toevertrouwd. En wij zullen dat blijven doen; dat leidt ongetwijfeld ook weer tot (jaarlijkse) aanpassingen van dit plan. Want het leven en dus ook het samen kerk zijn is nooit af. Dat verbindt ons, geeft moed en inspireert!

 

In dit beleidsplan doen we een poging om de koers aan te geven voor de komende vier jaren voor onze Protestantse Gemeente Harenkarspel. We willen ons niet verliezen in mooie woorden en niet haalbare plannen, maar zullen proberen richting te geven voor de komende tijd. De pas geformuleerde missie en visie zijn het uitgangspunt voor het beleidsplan, dit bepaalt de richting.

 

Op hoofdlijnen verwoorden we wat dit betekent voor ons kerk zijn, ons gemeenteleven. Binnen de kerkenraad en de verschillende commissies zal er concrete uitvoering aan gegeven worden, en dit biedt de mogelijkheid om actief te reageren op wat speelt. We gaan ermee aan de slag!