Bijbelrooster

do 28 sep 23 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem
vr 29 sep 23 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1)
za 30 sep 23 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2)
zo 1 okt 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim
ma 2 okt 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd
di 3 okt 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld
wo 4 okt 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest
do 5 okt 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd
vr 6 okt Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft
za 7 okt Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag
zo 8 okt Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam
ma 9 okt Psalm 21 Gods rijke zegen
di 10 okt Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij
wo 11 okt Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin
do 12 okt Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid
vr 13 okt Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer
za 14 okt Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood
zo 15 okt Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam
ma 16 okt Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt
di 17 okt Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit
wo 18 okt Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord
do 19 okt Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm
vr 20 okt Psalm 73 U houdt mij aan de hand
za 21 okt Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten
zo 22 okt Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is
ma 23 okt Matteüs 22:23-33 Een God van levenden
di 24 okt Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod
wo 25 okt Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord
do 26 okt Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw
vr 27 okt Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding
za 28 okt Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam
zo 29 okt Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken
ma 30 okt Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn
di 31 okt Psalm 10 De HEER is koning voor altijd