Bijbelrooster

31 maart 2023 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet

1 april 2023 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider

2 april 2023 Matteüs 21:1-9 Je koning komt eraan

3 april 2023 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel

4 april 2023 Psalm 120 Bevrijd mijn ziel

5 april 2023 Matteüs 26:1-16 Gezalfd met olie

6 april 2023 Witte Donderdag Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend

7 april 2023 Goede Vrijdag Matteüs 27:1-56 Beschuldigd en gekruisigd

8 april 2023 Stille Zaterdag Matteüs 27:57-66 De achterblijvers

9 april 2023 Eerste Paasdag Matteüs 28:1-15 Hij is niet hier

10 april 2023 Matteüs 28:16-20 Ga op weg

11 april 2023 Psalm 139:1-12 U kent mij

12 april 2023 Psalm 139:13-24 Wonderbaarlijk gemaak