Bijbelrooster

01-12-22 Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val

02-12-22 Jesaja 10:20-27 Nog even

03-12-22 Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht

04-12-22 Jesaja 11:1-10 Advent II – De telg van Isaï

05-12-22 Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren

06-12-22 Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen

07-12-22 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?

08-12-22 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish

09-12-22 Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad

10-12-22 Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER

11-12-22 Jesaja 13:19-14:2 Advent III – Babel gevallen

12-12-22 Jesaja 14:3-11 Een van ons?

13-12-22 Jesaja 14:12-23 Gevallen ster

14-12-22 Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden?

15-12-22 Filippenzen 4:1-9 Vreugde

16-12-22 Filippenzen 4:10-23 Voldaan

17-12-22 Matteüs 1:1-17 Voorouders

18-12-22 Matteüs 1:18-25 Advent IV – God met ons!

19-12-22 Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome

20-12-22 Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt

21-12-22 Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid

22-12-22 Psalm 14 Niet één?

23-12-22 Titus 1:1-16 Hoge eisen

24-12-22 Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud

25-12-22 Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag – Doe altijd het goede

26-12-22 Romeinen 2:17-29 ‘t-Hartsgesteldheid

27-12-22 omeinen 3:1-8 De Joden als eerst

28-12-22 Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is

29-12-22 Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan?

30-12-22 Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder

31-12-22 Romeinen 4:13-25 Door het geloof…

01-01-23 Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen

02-01-23 Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde

03-01-23 Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord

04-01-23 Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger?

05-01-23 Numeri 9:15-23 De wolk die rust

06-01-23 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning?

07-01-23 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht

08-01-23 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn

09-01-23 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij?

10-01-23 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden

11-01-23 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER

12-01-23 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver

13-01-23 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel

14-01-23 Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast

15-01-23 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang

16-01-23 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze!

17-01-23 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood

18-01-23 Spreuken 17:15-28 Een grote mond

19-01-23 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden

20-01-23 Spreuken 18:13-24 Koester je tong

21-01-23 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht

22-01-23 Matteüs 4:12-17 Schitterend

23-01-23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje

24-01-23 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt

25-01-23 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad

26-01-23 Psalm 60 Keer ons lot ten goede

27-01-23 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd

28-01-23 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld

29-01-23 Psalm 37:1-11 Blijf kalm

30-01-23 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred

31-01-23 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg