Vespers in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen

Door de Coronamaatregelen zijn er helaas geen vespers geagendeerd.

De vespers in de Hervormde of Oude Ursulakerk vinden sinds 1990 (maandelijks) plaats. Zij hebben de opbouw zoals deze gebruikelijk is zowel in de Katholieke als Protestantse kerktraditie.
Wel is de vesper van Warmenhuizen sterk beïnvloed door de wijze waarop de zgn. “evensongs” in de Anglicaanse kerk worden vormgegeven.
Zo is er naast de aandacht voor de stilte (meditatief) en het gebed ook veel ruimte voor de lofzang.
Speciaal hiervoor is in 1990 de Cantorij van de Oude Ursulakerk opgericht.

De vespers zijn in de Oude Ursula kerk Warmenhuizen en beginnen om 19.30.