Predikant

Even voorstellen…
Ik ben André Wingelaar, geboren in 1963, en sinds 4 oktober 2020 de dominee van de Protestantse Gemeente Harenkarspel. Tot september 2020 heb ik, meestal met plezier, in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent wiskunde en godsdienst. 14 jaar geleden heb ik de studie theologie weer opgepakt.
Onze geloofsgemeenschap, naar binnen…
Wij richten ons naar binnen door als geloofsgemeenschap:
Zorg te dragen voor elkaar, in onze kerkdiensten en in de aandacht voor onze persoonlijke geloofsweg met elkaar en met God.
Het geloofsgesprek met elkaar te voeren.
Belangrijke levensmomenten zoals huwelijk, andere jubilea en het overlijden van dierbaren, samen te gedenken
Onze geloofsgemeenschap, naar buiten…
Wij richten ons naar buiten door als geloofsgemeenschap:
Eens per twee maanden een filmhuisavond te organiseren en waarbij de zondag daarna, in de kerkdienst, het filmthema verder wordt uitgewerkt.
Aanspreekbaar te zijn over zingevings- , geloofs- en levensvragen.
Als kerkelijke gemeente betrokken te zijn bij dorpsactiviteiten.
Met de plaatselijke media te communiceren: als wij iets bijzonders organiseren verschijnt er een interview in het Noord-Hollands Dagblad en een stukje in de dorpsbladen.
Door Covid-19 kan er veel niet. Wel kunt u contact opnemen en onze kerkdiensten digitaal bezoeken, deze vindt u elders op de website.
Met een hartelijke groet en wellicht tot ziens,
ds. André
ds.wingelaar@gmail.com
januari 2021