Contact

Contact Protestantse Gemeente Harenkarspel.

Scriba: mailto:scribapknharenkarspel@gmail.com
Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Kerkelijk bureau: mailto:ledenpknharenkarspel@gmail.com

Diaconie
Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Bijdrage diaconie-collectes en “missionair werk”: NL 48 RABO 0314 0007 04 t.n.v  diaconie Protestantse Gemeente Harenkarspel, onder vermelding van datum en het doel svp.

Kerkrentmeesters
Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Bijdrage kerkcollectes en onderhoudsfondsen gebouwen: NL80 RABO 0363 2032 81 t.n.v. Protestantse Gemeente Warmenhuizen, onder vermelding van datum en het doel svp.

De QR code voor de collecte zondag 16 januari ten bate van het Vietnam project van Els Ligthart is deze:

 

Adres Oude Ursulakerk

Dorpsstraat 93
1749 AA Warmenhuizen
0226-394158

Adres Hervormde kerk Dirkshorn
Raadhuisstraat 5
1746 BE Dirkshorn
0224-551728 / 06-21953206

Kerktaxi
Familie Frans: 0226-393226

Opmerkingen over en tips voor deze website: mailto:webmasterpknharenkarspel@gmail.com