Contact

Contact Protestantse Gemeente Harenkarspel.

Scriba: mailto:scribapknharenkarspel@gmail.com
Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Kerkelijk bureau: mailto:ledenpknharenkarspel@gmail.com

Diaconie
Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Dit is de QR code voor de collecte van zondag 1 oktober:

De eerste collecte is voor Kerk.

De tweede collecte voor Kerk en Israel.

De derde collecte is voor onderhoudsfonds Dirkshorn.

Bijdrage diaconie-collectes en “missionair werk”: NL 48 RABO 0314 0007 04 t.n.v  diaconie Protestantse Gemeente Harenkarspel, onder vermelding van datum en het doel svp.

Kerkrentmeesters Postbus 19 1749 ZG Warmenhuizen

Bijdrage kerkcollectes en onderhoudsfondsen gebouwen: NL80 RABO 0363 2032 81 t.n.v. Protestantse Gemeente Warmenhuizen, onder vermelding van datum en het doel svp.

 

Adres Oude Ursulakerk

Dorpsstraat 93
1749 AA Warmenhuizen
0226-394158

Adres Protestante kerk Dirkshorn
Raadhuisstraat 5
1746 BE Dirkshorn
0224-551728 / 06-21953206

Kerktaxi
Riek Frans: 0226-393226

Opmerkingen over en tips voor deze website: mailto:webmasterpknharenkarspel@gmail.com