Welkom op de website van de PKN Gemeente Harenkarspel!

 

De diensten in Warmenhuizen kunt u meeluisteren via deze LINK; voor Dirkshorn kunt u meeluisteren door HIER te klikken 

Dringend verzoek: omdat “Corona” weer opleeft (helaas) geen handen schudden etc!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zondag 19 maart Warmenhuizen, Oude Ursulakerk. Vierde zondag van de 40 dagen tijd, kleur paars. Voorganger is ds R. Basten te Sint Pancras

De (tweede) diaconale collecte is deze dienst is bestemd voor Kerk in Actie: “Ontdekken in de Kliederkerk”.

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt organisaties in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen. Het doel is om gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand te bieden bij het werken aan herstel. Ook worden gevangenen bezocht door medewerkers van deze organisaties. Exodus is een voorbeeld van een dergelijke organisatie, zij organiseren speciale herfstweken waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 

Op de contactpagina vindt u de QR code om via Appostel aan de collectes bij te dragen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 25 maart 19.30 uur weer een filmavond in ’t Centrum. We starten een half uur eerder omdat de film 3 uur duurt. In die 3 uur wordt het  Johannesevangelie in beeld gebracht. De film is zeer geschikt voor de 40 dagen tijd, is goed voor uw persoonlijke Bijbelkennis en is ook zo goed gemaakt dat een buitenstaander op een eigentijdse manier kennis kan maken met het evangelie van Jezus Christus zoals Johannes dat beschrijft. 

Zondag 26 maart Oude Ursulakerk Warmenhuizen. 5e zondag van de 40 dagen tijd, kleur paars. FILMHUISDIENST. Voorganger is Ds. André Wingelaar.

Meer informatie op de Activiteitenpagina!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Als u een voorstel heeft voor het collecteren voor een goed doel/project wat u een warm hart toedraagt dan houdt de diaconie zich van harte aanbevolen! 

Namens de diaconie,   Overzichtse-mail Pictogram Het Symbool Van De Lijnpost Voor Websiteontwerp Vector Illustratie - Illustration of envelop, post: 117149214  Trudy de Kraker

Meer informatie over deze en andere activiteiten van onze maar ook van onze “buurgemeenten” vindt u op de activiteitenpagina!

 We zijn ook op Facebook te vinden ( 🔎 PKN Harenkarspel)!!

__________________________________________________________________________________________________________

Onder ‘Ter Overweging….’ vindt u korte meditatieve stukjes die wellicht tot nadenken stemmen.

Weet u gezegend door God.

Met een hartelijke groet,

ds. André Wingelaar, voorganger PG Harenkarspel

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat betreft de collectes, u vindt op de contactpagina informatie over de bankrekeningen van de kerk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Protestantse Gemeente Harenkarspel (Oude Ursulakerk te Warmenhuizen en de protestante kerk te Dirkshorn) is toegevoegd aan de kaart van Stichting Wijdekerk.  Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.
Zij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
Daarnaast roepen ze kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kerken toe te voegen aan de kaart.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Op deze website vindt u algemene informatie over onze gemeente, en actuele informatie over de activiteiten. De Protestantse Gemeente Harenkarspel is op 1 Januari 2018 ontstaan na een fusie tussen de Gereformeerde kerk Dirkshorn en de Hervormde gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel. Hier vindt u informatie van deze kerkelijke gemeente met haar twee fraaie kerkgebouwen; de Protestantse kerk in Dirkshorn en Oude Ursula kerk in Warmenhuizen.