Welkom op de website van de PKN Gemeente Harenkarspel!

 

De diensten in Warmenhuizen kunt u meeluisteren via deze LINK; voor Dirkshorn kunt u meeluisteren door HIER te klikken.

Volgende diensten:

Donderdag 26 mei: Warmenhuizen ds. T. van Lente-Griffioen te Hoorn

De diaconale collecte deze dag is bestemd voor Kerk in Actie – Diaconaal werk ook voor jongeren.

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 

Zondag 29 mei: Warmenhuizen ds. André Wingelaar; met medewerking van gospelkoor “Get together”.

De diaconale collecte op zondag 29 mei is bestemd voor Kerk in Actie – kinderhulp.

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede. Dit doen ze door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, bijvoorbeeld een eigen fiets, een warme jas, een zorgeloos dagje uit, verjaardagsfeestje of een laptop voor school. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag bij de stichting indienen. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam van de gemeente of een jeugdhulpverlener. 

Veel huishoudens met een kleine beurs hebben door de gestegen energieprijzen en duurdere boodschappen nog meer moeite om rond te komen. 

Op de pagina “Contact” vindt u de gecombineerde QR codes voor de drie collectes bij deze diensten.

 

Het volledige rooster van de diensten vindt u onder diensten’.

 

Onder ‘Ter Overweging….’ vindt u korte meditatieve stukjes die wellicht tot nadenken stemmen.

Weet u gezegend door God.

Met een hartelijke groet,

ds. André Wingelaar, voorganger PG Harenkarspel

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 9 juni 2022, 18.00 – 21.30 uur

Plaats: ’t Centrum, Stroet 80, Sint Maarten

Van 18.00 tot 20.00 uur eten we samen en tijdens de maaltijd spreken wij over wat het betekent ons als kerk meer naar buiten te richten.

Van 20.00 tot 21.00 uur besteden we aandacht aan het wel en wee van onze kerkgemeente. Aan de orde komen onder meer de Jaarrekeningen 2021 van de beide Colleges.

Tot circa 21.30 uur praten we even na met een drankje.

Opgeven voor de maaltijd en aanwezigheid op 9 juni a.s. kan bij Nel Modder-Strijbis: nelstrijbis@hotmail.com

Wij hopen velen van u te ontmoeten!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat betreft de collectes, u vindt op de contactpagina informatie over de bankrekeningen van de kerk.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Protestantse Gemeente Harenkarspel (Oude Ursulakerk te Warmenhuizen en de protestante kerk te Dirkshorn) is toegevoegd aan de kaart van Stichting Wijdekerk.  Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.
Zij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
Daarnaast roepen ze kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kerken toe te voegen aan de kaart.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Op deze website vindt u algemene informatie over onze gemeente, en actuele informatie over de activiteiten. De Protestantse Gemeente Harenkarspel is op 1 Januari 2018 ontstaan na een fusie tussen de Gereformeerde kerk Dirkshorn en de Hervormde gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel. Hier vindt u informatie van deze kerkelijke gemeente met haar twee fraaie kerkgebouwen; de Protestantse kerk in Dirkshorn en Oude Ursula kerk in Warmenhuizen.