Vespers in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen

De vespers in de Hervormde of Oude Ursulakerk vinden sinds 1990 (maandelijks) plaats. Zij hebben de opbouw zoals deze gebruikelijk is zowel in de Katholieke als Protestantse kerktraditie.
Wel is de vesper van Warmenhuizen sterk beïnvloed door de wijze waarop de zgn. “evensongs” in de Anglicaanse kerk worden vormgegeven.
Zo is er naast de aandacht voor de stilte (meditatief) en het gebed ook veel ruimte voor de lofzang.
Speciaal hiervoor is in 1990 de Cantorij van de Oude Ursulakerk opgericht.
Momenteel bestaat dit kleinkoor uit 5 sopranen, 6 alten, 3 tenoren en 3 bassen.
Het geheel staat onder leiding van Connie Kriek.

 

Vespers  2017  m.m.v. De Ursula Cantorij o.l.v. Connie Kriek.
2   april       vesper aanvang 19.30
7   mei        vesper aanvang 19.30
11  juni        vesper aanvang  19.30
3  september vesper aanvang 19.30
1  oktober  vesper aanvang   19.30
5  november vesper aanvang 19.30