Jeugdwerk

Up-date vanuit het jeugdwerk

Tijdens de dienst in de feestweek is er extra veel aandacht voor de kinderen geweest. Zij hebben toen ook een doos mooi versierd waarin een aantal attributen de kerk uit zijn gedragen. De week erop hebben we diezelfde mooie doos de kerk weer ingedragen en hebben de dooprol en de gedachtenishoek hun plaats in de Oude Ursula gekregen.

Het Palmpasen project met de Regenboog is inmiddels geweest en is erg geslaagd.  Elders leest u er meer over.

Binnenkort is het Palmpasen, daar zijn de voorbereidingen nu volop voor bezig. Ook aan de Paasviering wordt hard gewerkt. Kortom, er zijn veel manieren om samen te vieren en zo Pasen te beleven met elkaar – jong en oud.

Ondertussen blijven we bidden voor het jeugdwerk. We bidden hiervoor ook wekelijks voor alle kinderen en hun ouders in de gemeente en er buiten. Wilt u meebidden dan bent u van harte welkom. U kan wekelijks met ons meebidden. Neemt u dan even contact op met Gerbrich of ds. Yvonne. Maar u kunt ook thuis meebidden. We sturen u dan de punten en de lijst met ouders en hun kinderen naar u op. Hoe meer we voor hen bidden, hoe mooier.

Jongerenreis naar Moldavië

In de zomer van 2015 is een groep van 10 jongeren met 2 begeleiders twee weken naar Moldavië geweest, met de organisatie Livingstone. Moldavië is een arm land, ouders trekken vaak weg naar buurlanden om te werken en geld te verdienen, waarbij de kinderen achterblijven onder de zorg van grootouders of oudere broers/zussen.
Tijdens de eerste week van hun verblijf hebben de jongeren geholpen bij de (ver)bouw van een kerk, de tweede week zijn ze als begeleiders op kamp geweest met ongeveer 90 kinderen. Tijdens de reis verbleven ze bij een gastgezin in het dorp, waarbij ze aan den lijve ondervonden hoe het leven in armoede is.
De jongeren, en hun begeleiders, hebben een indrukwekkende reis gehad.

Pareldiensten

Elke tweede zondag van de maand is er een pareldienst, een dienst voor alle leeftijden. Tijdens deze diensten is er meer aandacht voor de kinderen, er is iets te knutselen tijdens de overdenking en de dienst duurt iets korter.
Per (kerkelijk) jaar wordt met een thema gewerkt, dit thema wordt in de diensten behandeld aan de hand van de levensparels (http://jop.nl/materialen/vieren-en-ontmoeten/levensparels).
Meer informatie over de pareldiensten is te vinden onder het kopje ‘diensten’

 

Bidden

Omdat in de afgelopen paar jaar het jeugdwerk achteruit gegaan is en de interesse van de jongeren vermindert, hebben we besloten om voor de jeugd te bidden.
Dit naar aanleiding van Psalm 78:3-4, 5b-7:
“Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. […] Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.” (NBV)
Omdat wij eerst de jongeren bij God willen brengen voordat wij God bij de jongeren brengen, bidden we nu wekelijks voor hen. Dit doen we tijdens de diensten, maar ook komen we een keer per week bijelkaar om te bidden.
Tijdens deze avonden noemen we onder andere de namen van de kinderen en jongeren en bidden we voor hen. Wij vragen God om voor hen te zorgen en ons te laten zien wat wij kunnen doen om de jeugd bij Hem te brengen.

Als u wilt mag u zich bij ons aansluiten, door thuis te bidden of samen met ons.