Hoorzitting

Het Breed Moderamen van de classis organiseert een hoorzitting om gemeenteleden in de gelegenheid  te stellen hun mening kenbaar te maken betreffende de toekomstige kerkgrens tussen de PG Schagen en de toekomstige PG Harenkarspel.

De hoorzitting  voor gemeenteleden van beiden de betrokken kerken vindt plaats in ’t Centrum te Stroet  op donderdag 7 september aanstaande van 20.00 tot 21.00 uur.

 

Hoorzitting