150 jaar Gereformeerde Kerk in Dirkshorn

2017, het is in alle opzichten een gedenkwaardig jaar.
Het is het jaar van 500 jaar Reformatie, het is het jaar van 150 jaar Gereformeerde gemeente in Dirkshorn en ook het kerkgebouw van nu staat er de komende tijd 100 jaar.
Redenen genoeg om bij stil te staan!
Maar we gaan ook afscheid nemen van de vertrouwde Gereformeerde kerk aan de Raadhuisstraat en alle kerkelijke activiteiten gaan van nu af aan plaatsvinden in de Hervormde kerk te Dirkshorn en de Oude Ursula kerk te Warmenhuizen.

Dit laten we niet zomaar gebeuren, de commissie 150 jaar Gereformeerde kerk is druk bezig een waardig afscheid voor te bereiden waarbij iedereen wordt uitgenodigd die op de één-of andere manier herinneringen heeft aan dit fraaie kerkgebouw en 150 jaar kerkgang, vergaderingen, clubs, jongerenverenigingen en catecheses. Ook dierbare herinneringen aan alle vieringen, aan al de mooie doopdiensten en er is gerouwd en getrouwd.

Hoe gaan we dit vieren?

Woensdag 15 maart: inloop in de kerk vanaf 16.00 uur voor het inrichten van een herinneringsbord met foto’s en teksten door U aangeleverd.
19.30 uur een Vesper/Avondgebed door ds. Yvonne van Benthem de Ridder.

Donderdag 16 maart: Inloopkerk van 16.00 uur tot 18.00 uur. Gelegenheid om foto’s op te hangen en herinneringen te delen.

Vrijdag 17 maart: Inloopkerk van 16.00 uur tot 18.00 uur. Gelegenheid om foto’s op te hangen en herinneringen te delen.

Zaterdag 18 maart: Inloopkerk vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Het bord zal nu wellicht volhangen met foto’s en teksten dus volop gelegenheid om te kijken, te lezen en voor ontmoeting. Tijdens deze dagen zullen diverse organisten voor passend spel zorgen uit hun eigen repertoire.

Zondag 19 maart is er een feestelijke herdenkingsdienst met muzikale vrienden uit eigen kring en met ds. v. Benthem de Ridder, aanvang 11.00 uur.
De kerk zal deze dag open zijn vanaf 9.30 uur. Volop gelegenheid om de kerk te bekijken, koffie/thee drinken en elkaar te ontmoeten. Het herinneringsbord zal nu volledig zijn ingericht.

Rond 12.30 wordt het programma vervolgd in ’t Centrum met soep en een broodje. Hier zal ook een foto expositie zijn, aangevuld met films uit het verleden. Eén-en ander ingericht door Joop de Pee en Jaap Dekker.

We reken hier op een warm reünie gevoel voor iedereen.

We willen U vragen om deze uitnodiging te delen met een ieder die in het verleden lid is geweest of heeft deelgenomen aan wat voor activiteit ook in deze kerk. Familie, vrienden en kennissen uit heden en verleden…

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen om deze unieke dag mee te maken willen we graag dat U zich van te voren opgeeft.

info@gereformeerdekerkdirkshorn.nl

Dat kan bij Mw. Riek Leyen 0224-551477
Fam. K.J.Bak 0653 692 827 of 0224-296448

Weet dat U welkom bent!
Namens de commissie 150 jaar Gereformeerde kerk. Han Rus en Klaasjan Bak